Best Joomla Template by Web Design

’HVIS… HVORDAN? HVORNÅR?’
- En Høring om Hash, Hamp og Kultur i Den Grå Hal på Christiania
Lørdag 28. januar 2017 kl. 13.00 - 17.30
– med snak, hygge og musik indtil ca. kl. 19.00
Mad og drikke til rimelige priser

Program kommer snarest! Hjælp med at sprede eventet, del og inviter dine venner.

Christiania har – gennem Christianias Kulturforening og med fællesmødets velsignelse ­– besluttet sig for at afholde denne høring i samme tradition som en række tidligere afholdte store høringer om cannabis. Christianias Kulturforening har nemlig stået for fire andre store høringer om emnet i årene 1997 – 2001, samt nogle år efter, to mindre høringer om samme emne. Men da vi stadig ikke har følt os hørt, trods navnet, har vi nu besluttet os for at føje endnu en høring til i rækken, da der er momentum for denne vigtige sag i netop disse tider…

OPRÅB! Vi ønsker, at alle Jer, der har lidt tid til overs, vil melde sig og være med til at løfte denne ret store opgave til det fælles bedste! 
Alt har interesse – og lidt er bedre end intet! Vi skal have en smuk og oplysende HØRING, ik’? 
Meld jer til Britta på: 20640834 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vi inviterer politikere og eksperter fra både ind- og udland, og vi håber inderligt, at de vil lytte til hinanden og lære af hinandens erfaringer og bringe denne oplevelse videre i deres arbejde og netværk.

Vi ønsker, helt overordnet, at gribe lejligheden lige nu til at skabe forståelse for, at de sidste mange års fejlgreb fra politisk side mht. at begrænse salg og brug af cannabisprodukter, hvad enten det er til nydelse, medicinsk brug eller almindelig landbrugsproduktion, kun kan erklæres som mislykket, for ikke at sige skadelig. Den seneste udvikling på Christiania – med beboernes lukning af de mange salgsboder med kriminel tilknytning – vurderer vi som et godt afsæt for den videre diskussion.

Vi mener, at det er uhyre vigtigt at lære af Christianias erfaringer i denne sag! Derfor er formålet bl.a. at oplyse og videreformidle især Christianias – men også lignende miljøers – mangeårige erfaringer på godt og ondt, om cannabis som rusmiddel, lægemiddel og industrielt produkt. Det startede jo helt tilbage i 1960’erne…

Christianias Kulturforening har tidligere – som oven for anført ­– i 1997, 1998 og 2001– afholdt høringer, hvor sagkyndige fra ind- og udland har beskrevet og analyseret situationen omkring cannabis-plantens brug og placering i både sociale, økonomiske, medicinske og retspolitiske sammenhænge, men desværre uden at det har rokket særlig meget ved det politiske liv på Christiansborg. Dog har De Radikale på det seneste meldt sig som tilhængere af en liberalisering, lige som Liberal Alliance er tilhænger af en afkriminalisering – i hvert fald før de trådte ind i regeringen…

Københavns overborgmester Frank Jensen har jo for flere år siden skiftet holdning i denne sag. Gennem bl.a. vores politiske samarbejde, mellem Christiania-Listen og flere partier på Rådhuset i København, er det lykkedes at få en positiv dialog i stand med de lokale socialdemokrater. Overborgmesteren har flere gange, med et stort flertal i Borgerrepræsentationen bag sig, foreslået Christiansborg-politikerne en forsøgsordning for et statskontrolleret salg af det indtil nu forbudte produkt. Desværre uden den store forståelse blandt disse folkevalgte politikere på Borgen.

Vores kommende høring planlægges af undertegnede, Britta Lillesøe, og filosoffen Michael Jourdan i fællesskab. Michael Jourdan, har bl.a. været en kompetent researcher på filmen Kampen om Hampen af Ulrik Holmstrup, vist på DR 2 i 1996. Researchen omfattede et længere baggrundsstudie i USA. Michael Jourdan har endvidere en stor opdateret viden om emnet, og har desuden været medlem af Børn og Unge arbejdsgruppen i Narkotikarådet, samt været mangeårig redaktør på fagbladet STOF (udgivet af Center for Rusmiddelforskning). Michael vil gerne fortælle om policy-erfaringerne fra USA, som han har fulgt tæt i over 20 år og derfor kan komme med et udspil til, hvordan byen København (inspireret af erfaringer fra Oakland og San Francisco) kan være katalysator til at løse op for de svære policy-problemer, som er knyttet til den nuværende restriktive cannabispolitik. Michael bliver ordstyrer og undertegnede bliver konferencier.

Af øvrige deltagere i høringen kan bl.a. nævnes, overlæge og psykiater Henrik Rindom, fhv. socialoverlæge i Kbh.’s Kom. Peter Ege, forsvarsadvokat Hanne Reumert, lic.jur. Preben Wilhjelm, fhv. politiassistent Tom Guldbæk Olsen m.fl., der alle har mange års erfaring inden for emnet. Desuden deltager smertelæge Tina Horsted, gruppeformand for Socialdemokratiet Lars Weiss, sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen og hendes efterfølger Sisse Welling, gruppeformand for Enhedslisten Rikke Lauritzen – og flere andre politikere på både Rådhuset og Christiansborg – samt flere af de nulevende nævninge og oplægsholdere fra vore første fire store høringer. Vi inviterer også unge og andre fra forskellige foreninger og interessegrupper.

Der er – ud over disse danske politikere og eksperter – som skrevet også inviteret politikere og eksperter fra udlandet, her iblandt en kriminolog, en politisk ordfører og en rådgiver fra det politiske system i Amsterdams byråd, hvorfra de arbejder på at skabe et europæisk netværk af beslutningstagere, så der kan koordineres en indsats til fremme for en mere afbalanceret og afkriminaliseret kultur og økonomi omkring brugen af cannabis. 

De hollandske deltagere er her i hele tre dage, fordi vi bl.a. har inviteret dem til et formøde om fredagen, dagen før høringen, med deltagelse af forskellige politikere inde på Rådhuset – et møde, hvor vi giver oplysninger til hinanden og ved samme lejlighed får rettet visse misforståelser ang. cannabispolitikken landene imellem. Et sådant møde skulle kunne danne god grobund for et fremadrettet fortløbende samarbejde mellem Amsterdam og København. Vi mener nemlig, at disse to europæiske hovedstæder – som på mange måder ligner hinanden – således bedre ville kunne hjælpes ad med at forstå, bearbejde og handle på baggrund af både samstemmende og forskelligartet viden og erfaring på dette område, så fremtidige udfordringer forhåbentlig kan imødegås.

Den hollandske kriminolog hedder Ton Nabben og underviser på universitetet i Amsterdam. De to andre hollændere kommer fra partiet D 66, som er et progressivt parti. Sekretariatslederen, fra D 66 i Amsterdam, Roderic Evans-Knaup, skriver om disse to:

”Ariella Verheul, our spokesperson on a.o. public safety, police and criminality and had a good insight in our local drugs policies.
Rob Hofland, our policy advisor on the matter and also co-author of our new national bill on the regulation of production and distribution of cannabis products.” 

I lighed med de tidligere høringer vil der – foruden interesserede borgere – også blive inviteret en række politikere og andre VIP-folk som publikum – sammen med mediefolk – og vi vurderer at tidspunktet lige nu er mere gunstigt for en åben diskussion end tidligere, bl.a. ud fra de seneste amerikanske positive erfaringer. Og også fordi der endelig har vist sig en forståelse for, at cannabis kan anvendes medicinsk i en række tilfælde med meget gunstigt resultat.

Christianias Kulturforening, januar 2017

Arrangementet er under beskyttelse af IDIOTIET

Ordstyrer: Michael Jourdan / Konferencier: Britta Lillesøe

Åbning: Lars Weiss, gruppefmd. Socialdemokratiet. Kbh Rådhus

Spørgepanel: Preben Wilhjelm, Peter Ege

Gæster fra Holland

Ton Nabben, Kriminolog; Amsterdams Universitet

Ariella Verheul, Amsterdams bystyre

Rob Hofland, Amsterdams bystyre

Oplægsholdere / Eksperter (Titler på oplæg er foreløbige)

Michael Jourdan, Filosof: Hvad vi ved, hvad vi ikke ved - og hvad vi frygter?

Henrik Rindom, Overlæge: Brugerråd - også når stoffet er illegalt

Tina Horsted, Smertelæge: Vejen til medicinsk cannabis

Peter Ege, tidligere social læge i Kbhs. Komm.: Reguleret legalisering af cannabis

Kim Møller. Økonom: Økonomien og dynamikken i det illegale marked

Claus Moffe Nielsen: At blive straffet for at hjælpe andre

Hanne Reumert. Forsvarsadvokat: En forsvarers hverdag

Tom Guldbæk Olsen. Tidl. politiass.: Min tid som urobetjent

Ole Lykke, Stadsarkivar: Pusher Streets historie

Klaus Trier Tuxen (Hampepartiet): Marijuana Marchen i Danmark

Lise Lauritzen Loft. Tidl. "åndelig nævning": Mine overvejelser

Græsrødder (Kort præsentation - De har også en stand)

Foreningen for medicinsk Cannabis Danmark v. form. Rikke Jakobsen

Students for a Sensible Drug Policy Denmark v. Anders Dahl

Afkriminaliser Cannabis, V. Alexander Lund

Politikere / Christiansborg (ultra kort præsentation)

Lars Aslan RasmussenSocialdemokratiet

May-Britt Kattrup, Sundhedsordfører, Liberal Alliance

Lisbeth Bech Poulsen, Retsordfører, SF

Politikere / Kbh.s. Rådhus (ultra kort præsentation)

Lars WeissSocialdemokratiets gruppeformand

Rikke Lauritzen, Enhedslistens gruppeformand

Ninna Thomsen, Sundhedsborgmester, SF

Sisse Marie Berendt WellingSF

Niko GrünfeldAlternativet

Musik med De tabte børns klub og Sorteper